کمک ۶۵۰ میلیونی کمیته المپیک به سه فدراسیون


 فدراسیون‌های کشتی، بسکتبال و والیبال سه فدراسیونی هستند که در مجموع ۶۵۰  ملیون تومان خارج از بودجه از کمیته ملی المپیک پاداش دریافت کردند. سهم فدراسیون کشتی از این پاداش ۲۵۰ میلیون و بسکتبال نیز ۲۰۰ میلیون بوده است.
فدراسیون والیبال نیز تا چند روز دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهد کرد.
تیم کشتی آزاد و فرنگی ایران با حضور در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۱۹ جهان در قزاقستان توانستند ۳سهمیه در رشته فرنگی و ۲ سهمیه المپیک در رشته آزاد کسب کرد.
تیم بسکتبال ایران نیز در جام جهانی ۲۰۱۹ بسکتبال توانست به عنوان بهترین تیم آسیا مجوز سهمیه حضور در رقابت‌های توکیو را کسب کند. والیبال مردان ایران نیز در تهران مقتدرانه قهرمانی آسیا شد.
 
 ایرنا