از سوی محمد مسعود سمیعی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان صورت گرفت؛
محمدکشانی مدیر عامل پارس فولاد سبزوار شدمهندس محمد کشانی جایگزین ایرج نصوحی دهنوی شد؛ شرکت پارس فولاد سبزوار از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان است.

در دوره‌ای که سمیعی نژاد مدیریت شرکت فولاد مبارکه را برعهده داشت، کشانی مدیرعامل شرکت توکافولاد بود.

کشانی که سابقه مدیرعاملی شرکت‌هایی همچون کالسیمین و فولاد خوزستان را برعهده داشت و اخیرا به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ایرالکو منصوب شده شده بود، عملکرد درخشانی را در شرکت فولاد خوزستان از خود برجای گذاشت.