مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی:
نظام مالیاتی کشور حامی تولید است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسن کوماسی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در جلسه‌ای که به منظور بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی ارومیه ترتیب یافت، با اعلام اینکه مالیات ابزاری برای هدایت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، افزود: معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده توسط قانون برای گسترش واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان، ابزار قدرتمندی برای توسعه عدالت اجتماعی است.
وی با تأکید بر لزوم حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی استان، اظهار داشت: 35 درصد رشد درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از طریق شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرارهای مالیاتی و دریافت معوقات بوده و برای تأمین درآمدهای کشور بر بخش تولید فشاری وارد نمی‌شود.