نظر فرمانداری شمیران بازگشایی معبر صدمتری نزدیک زندان اوین است

نظر فرمانداری شمیران بازگشایی معبر صدمتری نزدیک زندان اوین است

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شهریور فرماندار شمیرانات درخصوص بازگشایی معبری صد متری در نزدیکی زندان اوین گفت شورای تامین یکی از اصرارهایش بازگشایی این معبر است.

وی افزود: قرار شده است یک هیأت کارشناسی در خصوص این معبر و بازگشایی آن تصمیم بگیرد.

شهریور گفت: دوستان ما الزامات ایمنی شأن از الزامات فنی و مکانیک شهرداری پیشی گرفته است.

فرماندار شمیرانات تصریح کرد: قرار شده است سازمان زندانها طرح مورد نظرش که همه دل مشغولی های آنها را پوشش می دهد را ارایه کند.

وی افزود: به نظر من فرماندار باید این معبر بازگشایی شود اما هنوز تصمیم جدی گرفته نشده است.

شهریور در پاسخ به این سوال که می گویند اگر آن صد متر بازگشایی نشود این پروژه ابتر می ماند گفت: به نظرم آن معبر باید بازگشایی شود.

انتهای پیام/