بهره برداری از دو پروژه عمرانی و ترافیکی در شمال پایتخت

بهره برداری از دو پروژه عمرانی و ترافیکی در شمال پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه بزرگ عمرانی- ترافیکی در شمال تهران افتتاح شد.  این دو پروژه شامل احداث پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید چمران (پل شهید سرهنگ خلبان نوروزی) و اتصال آن به بلوار رشید الدین فضل ا...، به همراه طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشید الدین فضل الله است.

پروژه  پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمرانکه پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با نام شهید خلبان سرهنگ نوروزی نامگذاری شده، در شش ماه گذشته عملیات اجرایی آن به سرانجام رسیده و ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.

پروژه دیگری که به صورت هم زمان با عملیات اجرایی پل شهید نوروزی انجام شده، طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشید الدین فضل ا...  است. به گفته مسئولان شهری منطقه  با توجه به اینکه بار ترافیکی پل شهید چمران وارد محدوده خیابان رشید الدین فضل الله می شود و ممکن بود عملیات اجرای این پروژه ترافیک مضاعفی ایجاد کند، با تعریف پروژه ای جدید و هم زمان با عملیات اجرایی پل، بحث تعریض باند جنوبی این خیابان از چهار ماه قبل کلید خورد، کار مطالعاتی آن انجام و با قریب ۱۲ میلیارد تومان هزینه به طور هم زمان با افتتاح پل به بهره برداری رسید.