وزیر جهاد کشاورزی:
بانک کشاورزی انتخاب اول کشاورزان است

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس محمود حجتی عصر روز چهارشنبه ۲۷ شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود: اولویت ما این است که تک تک بانک ها در عرصه بخش کشاورزی حضور داشته باشند اما حقیقت این است که بانک کشاورزی انتخاب اول کشاورزان است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نوع مراوده و تعامل بانک کشاورزی با مردم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به دلیل مدارا و همکاری با کشاورزان، تشکر و قدردانی کرد.
وی به محدودیت منابع مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از روش های تامین این منابع مالی، فروش اموال مازاد بانک کشاورزی از جمله کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ است زیرا با جذب نقدینگی از این منابع می توان به توسعه کشت گلخانه ای که نیاز اساسی امروز کشاورزی ایران است کمک کرد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی مصوبات و قوانین مثل بند خ ماده ۳۳ ، منابع زیادی را راکد می کند و به بانک فشار می آید که باید همه دست به دست هم دهیم و بانک را از زیر این فشارها بیرون بیاوریم.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دستگاه ها تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع راکد به بانک کشاورزی همفکری و مشارکت داشته باشند.
حجتی اضافه کرد: مجمع باید حمایت ها و پشتیبانی هایش از بانک کشاورزی را ادامه دهد زیرا اگر این بانک قدرتمندتر باشد چرخ بخش کشاورزی با سرعت بیشتری حرکت می کند.