سازمان سنجش ؛
انتشار کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۸

انتشار کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۸سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:این کارنامه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.
حسین توکلی افزود: این کارنامه حاوی رتبه داوطلب، رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از کدرشته‌های تحصیلی و همچنین برخی از اطلاعات دیگر است.