مذاکره دوجانبه با هدف تسهیل تجارت میان ایران و آفریقا

به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد ملی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد ( ایزو) در آفریقای جنوبی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران با نمایندگان وزارت تجارت و صنعت آفریقای جنوبی دیدار و درباره چگونگی گسترش همکاری و تسهیل تجارت میان دو کشور مذاکره و گفت وگو کرد.

در این دیدار که با حضور مدیران تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی، زیرساخت های فنی و مدیران منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعضای هیات افریقای برگزار شد، پیش نویس یادداشت تفاهم سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت تجارت و صنعت آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از امضای این یادداشت تفاهم، ایجاد سازوکار برای همکاری در زمینه های استانداردسازی ، آیین نامه های فنی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و فرآیندهای ارزیابی انطباق برای تسهیل تبادل کالا و خدمات از طریق شناسایی پیشگیری و حذف موانع فنی تجارت است