متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند صادرات ایران به روسیه طی ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی پرداخته و نوشته است: متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ حدود ۵۱ میلیون دلار بوده که نسبت به متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در سال ۲۰۱۸( ۴۴.۴ میلیون دلار) افزایش داشته است.
 
متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه افزایش یافت
 

روند کلی صادرات ایران به روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نشان دهنده افزایش صادرات ایران به روسیه در مدت مذکور است. به طور متوسط ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل سهم بیشتری از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است.
بیشترین میزان صادرات ایران به روسیه در ۱۷ ماه مورد بررسی متعلق به ماه مارس ۲۰۱۸ و به میزان ۸۳.۵ میلیون دلار بوده است. کمترین میزان صادرات ایران به روسیه نیز در مدت مذکور در سپتامبر ۲۰۱۸ و به میزان ۱۵.۶ میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش ایران در پنج ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ماهانه حدود یک درصد از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است. در سال ۲۰۱۸ سهم ایران در تامین نیاز وارداتی روسیه به طور متوسط ماهانه ۰.۲ درصد بوده است.


متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه افزایش یافت