وزیر بهداشت؛
دیگر از مالیات پزشکان حرف نمی زنم

دیگر از مالیات پزشکان حرف نمی زنم

 

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، اظهار داشت: برای آخرین بار در مورد مالیات صحبت می کنم و امیدوارم دیگر رسانه ها از من در مورد مالیات سوال نپرسند، چون مسئول مالیات کشور من نیستم.

وی افزود: بارها گفته ام بزرگ ترین کار ما باید تمکین از قانون باشد. از طرفی دیگر بارها گفته ام که جامعه محترم پزشکی کشور را به بهانه های مختلف، نکوبیم. این جامعه، همان جامعه پزشکی است که در شرایط جنگ و زلزله و سختی ها در کنار مردم بود.

نمکی گفت: تردیدی ندارم، همانطور که ممکن است در دیگر اصناف فرار مالیاتی وجود داشته باشد، در جامعه پزشکی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: درصد عمده فعالیت پزشکان در بخش دولتی است که در پایان هر ماه، کل مالیات از آنها کسر شده و به حساب دولت واریز می شود. در مورد بخش خصوصی نیز آن ارقامی که مطرح می شود، واقعیت ندارد.

نمکی گفت: خلاصه حرف هایم این است که از همکاران و پزشکان می خواهم از قانون و مصوبات مجلس تمکین کنند.

وی افزود: از صدا و سیما و رسانه ها نیز تقاضا دارم باعث تخریب سرمایه اجتماعی سنگینی به نام جامعه پزشکی کشور نشوند.