«خانه‌ سایه‌ها» در بازار کتاب

به گزارش ایسنا، کتاب «محبوس» نوشته دن پابلوکی با ترجمه محمدرضا ملکی در ۲۱۶ صفحه، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۶ هزار تومان توسط نشر پیدایش منتشر شده است. 

نوشته پشت‌ جلد کتاب: خانه‌ سایه‌ها همیشه برنده است

پاپی، دَش، آزومی و دیلان ممکن است توانسته باشند به بیرون از خانه‌ سایه‌ها راه پیدا کنند، اما زمین‌های گرداگرد خانه، خودشان کابوسی جدید هستند. کسی که قبلا فکر می‌کردند دوست‌شان است، حالا در پی شکار آن‌هاست و اکنون که آن‌ها موجود سایه‌ای را بیدار کرده‌اند، دیگر هیچ‌جا برای‌شان امن نیست. 

اگر بخواهند جان به در ببرند، باید یک بار و برای همیشه سر در آورند که خانه از آن‌ها چه می‌خواهد و این‌که چه چیزی یا چه کسی را باید جا بگذارند تا بتوانند فرار کنند... یا این‌که خطر ماندن ابدی در آن‌جا را به جان بخرند. 

همچنین کتاب دیگر این مجموعه با نام «اختفا» در ۲۰۸ صفحه، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است. 

نوشته پشت‌ جلد کتاب: خانه‌ سایه‌ها پیدات می‌کند

پاپی، مارکوس، دشَ دیلان و آزومی همگی در خانه‌ سایه‌ها گیر افتاده‌اند، ملکی شوم که در آن گذشته، حال و آینده در هم تنیده شده‌اند. 

آن‌ها در حالی که تلاش می‌کنند راهی برای خروج از خانه پیدا کنند، تصور می‌کنند بزرگ‌ترین خطری که تهدیدشان می‌کند، ارواح ساکن خانه هستند. 

بچه‌ها نمی‌دانند که اسراری که هر کدام از آن‌ها در دل دارند، برای‌شان خطری مرگبارتر است.  

اگر کوچک‌ترین امیدی باشد که آن‌ها زنده از آن‌جا فرار کنند، باید با ترس‌های‌شان رودررو شوند. 

آیا کسی یا چیزی در این خانه هست که بتوانند به آن اعتماد کنند؟ یا تمام امیدها هم در آن‌جا ناپدید می‌شوند؟ 

کتاب «احضار» نوشته دن پابلوکی با ترجمه محمدرضا ملکی نیز در ۲۱۶ صفحه، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۶ هزار تومان در نشر پیدایش به چاپ رسیده است. 

نوشته پشت‌ جلد کتاب: خانه‌ سایه‌ها شما را فرامی‌خواند

بعضی از خانه‌ها فقط تسخیرشده نیستند... آن‌ها گرسنه‌اند.

دَش، دیلان، پاپی، مارکوس و آزومی اول کار این را نمی‌دانستند.

هر کدام از آن‌ها اول فکر می‌کردند به دلیل خیرخواهانه‌ای به خانه‌ سایه‌ها دعوت شده‌اند.

ولی هیچ‌چیز خانه‌ سایه‌ها خیرخواهانه نیست.

پشت دیوارهای این خانه‌ مشکلات وحشتناکی وجود دارد. 

هیچ‌کس در آن‌جا قابل اعتماد نیست. 

راهروها جابه‌جا می‌شوند. درها غیب می‌شوند.

ارواح ظاهر می‌شوند، بچه‌ها ناپدید می‌شوند. 

راه خروج چطور؟ آن هم ناپدید می‌شود...

انتهای پیام