رشدبیش از ۳۷ درصدی بارش نسبت به دوره بلندمدت
بارش کشور از ۳۱۷ میلی متر گذشت

بارش کشور از ۳۱۷ میلی متر گذشت

صادق ضیاییان رئیس مرکز خشکسالی در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت میزان بارش در کشور اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای مهر تا ۲۲ شهریور مجموع بارش کشور ۳۱۷.۳ میلی متر بوده، در حالیکه مدت مشابه سال قبل ۱۶۱.۴ میلی متر و بلندمدت ۲۳۱ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش نسبت به دوره بلندمدت بیش از ۳۷ درصد و مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته است، افزود: این درحالی است که سال گذشته در این بازه زمانی ۳۰ درصد کاهش بارش نسبت به دوره بلندمدت را داشتیم.

ضیاییان مجموع بارش یک سال زراعی را ۲۳۲.۳ میلی متر اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی تاکنون بیش از ۳۶ درصد یکسال زراعی کامل بارش دریافت کردیم و به عبارت دیگر ۱۳۶ درصد بارش کشور تامین شده است.

 

رئیس مرکز خشکسالی با اشاره به اینکه تمامی استان‌ها بیش از نرمال بارش دریافت کردند، بیان کرد: در این میان استان ایلام با ۹۹ درصد و لرستان با ۸۸ درصد بیشترین و کرمان با ۳ درصد و اردبیل با ۷ درصد کمترین میزان بارش را نسبت به دوره بلندمدت تجربه کردند.

وی درباره آخرین وضعیت بارش باران تا پایان سال زراعی افزود: بنابر بولتن‌های هواشناسی پیش بینی می‌شود که میزان بارش تا پایان سال زراعی نسبت به دوره بلندمدت در محدوده ۳۷ تا ۳۸ درصد باقی بماند.

ضیاییان میزان دما و بارش در ماه‌های آتی را پیش بینی کرد و گفت: براساس بولتن‌های هواشناسی در ماه مهر قدری افزایش دما را نسبت به بلندمدت خواهیم داشت، ضمن آنکه در مهر بارش در محدوده نرمال، آبان در اغلب نقاط کشور نرمال و برخی نقاط بیش از نرمال و در آذر قدری کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

رئیس مرکز خشکسالی درباره تاثیر بارش‌های مناسب سال زراعی جاری بر وضعیت آب‌های سطحی بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش‌های نرمال و بیش از نرمال پیش بینی می‌شود که امسال مشکل خاصی در آب‌های سطحی نداشته باشیم.

وی در پایان درباره اینکه میزان بارش‌های نرمال و بیش از نرمال در ما‌ه‌های آتی به معنای خروج از دوره خشکسالی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه صحت پیش بینی‌های فصلی ۶۰ تا ۷۰ درصد است، از این رو با قاطعیت نمی‌توان گفت که از دوره خشکسالی در سال زراعی جدید خارج می‌شویم.