دعوت ایزو از رییس سازمان ملی استاندارد برای شرکت در مجمع عمومی

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در راس هیاتی در این رویداد حضور یافته و در مباحث فنی، نشست های تخصصی و تصمیم گیری های ایزو شرکت خواهد کرد.

براساس این گزارش، در این مجمع عمومی به موضوعات استانداردسازی بین المللی، منطقه ای و ملی در زمینه جهانی سازی، ایجاد محیط دیجیتال، فرآیندهای یکپارچه سازی و توسعه پایدار پرداخته می شود.همچنین محور کلی این مجمع به گزارشهایی درباره پرسشهای بنیادی در گسترش استانداردسازی و جلسات آزاد در زمینه موضوعات مرتبط اشاره دارد.

گفت وگو و مذاکره با نمایندگان وزارت تجارت آفریقای جنوبی برای نهایی سازی یادداشت تفاهمی که قرار است در سفر آتی رییس جمهور امضا شود، از دیگر برنامه های جانبی هیات ایرانی در این سفر خواهد بود.

سازمان استاندارد آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای فعال و اصلی ایزو، در سال 1382 با سازمان ملی استاندارد ایران یادداشت تفاهم همکاری امضا کرده است.