جلسه توجیهی مدیران اجرایی شركت ملی پست با محوریت ستاپ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، این جلسه عصر روز گذشته به صورت ویدئوکنفرانس با حضور مدیران اجرایی شرکت برگزار شد و در آن چگونگی اجرای طرح تحول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره ضمن توضیح ضرورتهای انجام تحول در ساختار شرکت ملی پست به عنوان یک شرکت خدمت رسان با سابقه و بزرگ، مراحل اجرای طرح تحول و چگونگی حرکت به سمت اجرای سکوی تجارت الکترونیک (ستاپ) را گام به گام تبیین کرد.
وی تصریح کرد: با صدور احکام جداگانه، مدیران کل استانها و مناطق در حوزه تحت مدیریت خود به عنوان مسئولین ستاپ معرفی می شوند و هر مدیر می بایست با تشکیل کمیته ستاپ و بازنگری در شرح وظایف همکاران و اعضای کمیته، زمینه اجرای هرچه بهتر پروژه ها را فراهم نمایند.
عضو هیئت مدیره ادامه داد: این طرح مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، با ساده سازی وظایف و خدمات، در رویکردها، فرآیندها و ساختار شرکت تغییر ایجاد می کند که اساس کار شرکت را اصلاح و به صورت یک شرکت امروزی در می آورد.
قادری با تأکید بر اینکه طرح تحول آهنگ زمانی دقیقی دارد و هر پروژه آن در زمان مشخصی ابلاغ می شود اظهار امیدواری کرد: ضمانت موفقیت طرح تحول، خواست و اراده مدیران و کارکنان مجموعه تحت نظر آنها و همدلی و ارتباط مؤثر میان آنهاست و در نهایت با توجه کردن به توانایی کارکنان و سودآوری پروژه ها رضایت شغلی را در همکاران افزایش دهد.
در پایان جلسه، مدیران استانها در خصوص ابعاد و چگونگی اجرای پروژه ها طرح مسئله کردند و عضو هیأت مدیره به سئوالات و ابهامات هر کدام به صورت جداگانه پاسخ و توضیحات مورد نیاز را ارائه داد.