از ابتدای مهر امسال
وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خام
وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خامبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از شاتا، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت:از اول مهر امسال، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی می‌شود.جعفر سرقینی با بیان این مطلب، افزود: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است.
وی همچنین تصریح کرد: صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن نیز مشمول عوارض ۲۵ درصدی خواهد بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه گفت: این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می‌شود.