خدمات صندوق ضمانت صادرات محدود به جمعی از صادرکنندگان نیست

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، سیدآرش شهرآئینی در"نشست تخصصی با صادرکنندگان منتخب کشور"، افزود:وظیفه خود می دانیم تا صادرکنندگان از هر طیف با هر محصول در هر نقطه از کشور بدون محدودیت با خدمات صندوق آشنا شوند و چتر حمایتی صندوق برجامعه صادراتی کشور گسترش یابد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی صندوق، مدیریت ریسک صادرات است، ادامه داد: در ابزارهای پرداخت بین المللی، امن ترین مکانیزم استفاده از ال سی و اعتبارات اسناد صادراتی است ودر شرایط فعلی که امکان دسترسی برای بازکردن ال سی وجود ندارد تنها ابزارجایگزین استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد .

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه فروش اعتباری مزیت رقابتی صادرات ایران را در بازار های هدف افزایش خواهد داد، اظهارداشت: صادرکنندگان و تجار می توانند به شکل نسیه و اعتباری کالای خود را بفروشند و ریسک آن را برعهده صندوق بگذارند و صندوق امکان فروش اعتباری را متناسب با دوره اعتبار، نوع کشور هدف و اعتبار خریدار، تحت پوشش قرار می دهد.

شهرآئینی گفت: صادرکنندگان اگر بخواهند خصوصا در شرایط تحریم عرصه را از رقبای خود بربایند،باید متناسب با نرم های تجارت بین المللی در اعطاء مهلت اعتباری به خریداران ، مزیت رقابتی خود را ارتقاء دهند .

وی با اشاره به اینکه صندوق از طریق همتایان خود به اطلاعات ۳۰۰ میلیون خریدار در سرتاسر جهان دسترسی دارد، افزود: صادرکنندگان می توانند با ارائه مشخصات خریدار به صندوق از میزان اعتبارطرف تجاری خود آگاهی یافته و مطالبات خود را نزد صندوق بیمه نماید .

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تسهیل خرید دین اسناد صادراتی ، تسهیل دسترسی صادرکننده به سرمایه در گردش از طریق صدور ضمانت نامه اعتباری و بیمه سرمایه گذاری را از عمده خدمات صندوق برای صادرکنندگان برشمرد .

شهرآئینی با اشاره به تجربه و سابقه تاسیس بیش از ۴۶ سال صندوق ، اضافه کرد تلاش می کنیم تا صادرکنندگان خرد و کلان با خدمات صندوق آشنا شوند و با شنیدن نظرات آنها خدمات خود را با نیازهای آنها تطبیق دهیم .

وی افزود: صندوق به عنوان یک مجموعه حاکمیتی اهداف سودآوری ندارد و تلاش می کنیم تا نقش حمایتی خود را در همه شرایط بخصوص در وضعیت تحریم از صادرکنندگان به نحو مطلوب تری گسترش دهیم .

در این نشست صادرکنندگان مسایل و مشکلات موجود را با مدیران صندوق ضمانت صادرات در میان گذاشتند و راهکارهای جدید وخدمات صندوق به ایشان تبیین شد.