افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۱ صدم درصد افزایش به ۵۴ دلار و ۱۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۲۷ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۴۲ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز با ۲۱ صدم درصد کاهش به ۴۹ دلار و ۵۹ سنت در هر گرم رسید.

gold