اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت حسین پاشایی از باشگاه پارس جنوبی جم هم، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی جراح‌کار از باشگاه نساجی مازندران، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

* براساس رأی صادر شده در پرونده شکایت وحید جعفری از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در مورد هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

* با توجه به شکایت علیرضا کاکه از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

* در پی شکایت حمید احمدی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت فرهاد کرمانشاهی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

* با توجه به شکایت فردین عابدینی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.