آیا برگزیدگان جشن‌خانه سینما با تخلف انتخاب می شوند؟

آیا برگزیدگان جشن‌خانه سینما با تخلف انتخاب می شوند؟به گزارش باشگاه خبرنگاران، مراسم جشن خانه سینما چند شب پیش برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند اما حالا فرزاد موتمن یکی از کارگردان‌های شناخته شده و از اعضای آکادمی به بحث مشکل این جشن اشاره کرده ودرباره آندر صفحه شخصی خود نوشت که می‌خوانید.

«مشکل اصلى جشن خانه سینما، نحوه فیلم دیدن و رأى دادن اعضاى آکادمى است که من هـم یکى از آن هـا هـستم. هـمه فیلمهـا توسط همه اعضا مشاهـده نمی شوند. فیلمهـائى که در جشنواره فجر جایزه گرفته اند یا اکران موفقى داشته اند، بیشترین توجه را جلب می کنند و حین نمایش باقى فیلمهـا، سالن بسیار خلوت است، مواردى پیش می آید که فیلمى بر خلاف انتظار در یکى دو رشته کاندید می شود و آنگاه در مرحله دوم، تعداد بیشترى از اعضاى آکادمى آن را می بینند و احساس می کنند که این فیلم می توانست در رشته هـاى بیشترى کاندید شود، در واقع سایه فجر و گیشه از هـمان ابتدا بر تصمیم گیرى هـا سنگینى می کند، اما مسئله به این ختم نمی شود. تعداد اعضا، بسیار زیاد است و این به این معنی است که آراى هـر فرد، چندان تصمیم گیرنده و پر رنگ نیست، به هـمین دلیل اغلب شاهـدیم که بسیارى از اعضا واقعاً رأى نمیدهـند. برخى از اعضاى صنوف، لیستى را از یک سر گروه می گیرند و کپى می کنند. هـر طور که به این شرایط نگاه میکنى چندان «بازى جوانمردانه» اى بنظر نمی رسد. از دوستانم در خانه سینما (بخصوص احد صادقى عزیز که بسیار پیگیر و با انگیزه است) عذر خواهـى می کنم که دو سه سالی است در رأى گیریهـا شرکت نمی کنم، واقعیت این است که در شرایط فعلى چندان انگیزه اى باقى نمی ماند».

انتهای پیام/