ربات‌ها جایگزین کمک داوران می‌شوند؟

ربات‌ها جایگزین کمک داوران می‌شوند؟

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، تکنولوژی کاملا وارد فوتبال شده و VAR ممکن است به حضور یکی از حساس‌ترین اعضای این ورزش پایان دهد. فیفا یک دپارتمان ایجاد کرده تا جایگزین شدن ربات‌ها با داوران کنار زمین را بررسی کنند چون ربات‌ها در اعلام آفساید و کرنر دقیق‌تر خواهند بود.

اگر آزمایش‌ها نشان دهند که تکنولوژی می‌تواند این کار را انجام دهد، داوران کنار زمین باید به شمارش آخرین روزهایشان در جهان فوتبال بپردازند.

یک منبع آگاه به روزنامه میرر گفت: فیفا این دپارتمان را ساخته تا این مناطق را بررسی کند. داوران کنار زمین به دوربین‌ها یا کامپیوترها تبدیل می‌شوند؟ ممکن است روزی اتفاق بیفتد.

در هر صورت فیفا این تغییر را در یک زمان کوتاه انجام نخواهد داد و این تصمیم قطعا با جنجال زیادی همراه خواهد شد.