تغییرات قیمت ۱۲ گروه هزینه‌ای خانوار در مردادماه

به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور ۱۸۰.۸ درصد گزارش شده که در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد تغییر داشته است.
همچنین طبق گزارش تهیه شده شاخص قیمت کالاها در ۱۲ ردیف به تفکیک اعلام شده که بر این اساس، شاخص قیمتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۴ درصد و دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲.۲ درصد رشد داشته است.
دخانیات نیز در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱۲.۱ درصد رشد داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز ۳۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش پوشاک و کفش نیز رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم به گونه‌ای که در مقایسه مردادماه سال جاری با ماه مردادماه سال ۹۷، شاخص قیمت پوشاک و کفش رشد ۵۵.۲ درصدی داشته و در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز افزایش ۴۹.۹ درصدی داشته است.
بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در دوازده ماه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۲.۹ درصد رشد داشته و در مقایسه مردادماه امسال با ماه مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است گروه‌های عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «حمل و نقل» و «ارتباطات» در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیرماه کاهش قیمت داشته‌اند.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای خارجی باز، بسته و چای کیسه‌ای)، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و گروه «لبنیات و تخم مرغ» است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آنها» (انواع شوینده‌ها) و «گروه پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «سبزیجات» (لوبیا سبز، سیب زمینی، هویج فرنگی و گوجه فرنگی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
 
تغییرات قیمت ۱۲ گروه هزینه‌ای خانوار در مردادماه