دستگاه معاینه فنی مرگ‌آفرین شد

به روایت شاهدان در صحنه به هنگام کار بر روی تست ترمز خط معاینه فنی خودرو سنگین دست مهندس فرامرز جلیلیان در تست ترمز گیر کرده و دستگاه وی را به طرف رولینگ تست ترمز کشیده که بر اثر اصابت رولینگ با بدن این کارشناس معاینه فنی باعث جراحت در بخش سینه شده و بر اثر جراحت و خونریزی شدید وی دار فانی را وداع گفت.
حال این موضوع نیاز به بررسی دارد که این اتفاق ناگوار به دلیل خطای انسانی رخ داده است یا مربوط به دستگاه بوده است.