رشد ۴۷۳۶ واحدی شاخص کل بورس در هفته پایانی مرداد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته پایانی مردادماه تعداد 23124 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 56977 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 989هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 70، 39 و 53 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.
این درحالی است که تعداد 103 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش از 1120 میلیارد ریال در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 4 و یک درصد افزایش همراه شدند.
در بازار بدهی هم که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در این مدت تعداد 0.1 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 80 میلیارد ریال معامله شد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس نیز در جریان معاملات هفته پایانی مردادماه با 4736 واحد افزایش، معادل 1.81 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 266127 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم در این مدت با 3853 واحد افزایش معادل 5.64 درصد رقم 72125 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول با 3141 واحد افزایش نیز در هفته گذشته به رقم 193368 واحد و شاخص بازار دوم با 10966 واحد افزایش به عدد 541406 واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول 1.65 درصد کاهش و شاخص بازار دوم 2.07 درصد افزایش را به ثبت رساندند.