معاون وزیر صمت:
استراتژی وزارت صمت شکل‌گیری صنایع آب‌بر در جنوب کشور است

استراتژی وزارت صمت شکل‌گیری صنایع آب‌بر  در جنوب کشور است/ ۲ درصد واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران است

 

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، زرندی در جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان گفت: تلاش خوبی از سوی نمایندگان محترم‌ مجلس برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و این طرح آماده ارائه در صحن مجلس است، اما همچنان خواهان این هستیم که نگاه ویژه به تولید و حمایت از بخش صنعت و معدن در این قانون لحاظ شود.

معاون طرح و برنامه افزود: بار اصلی مالیات بر گردن تولید است و بخش تولید حتی بار مالیات مصرف کننده را هم به دوش می کشد.

زرندی گفت: برخی از تشکلها و انجمن ها اعلام کرده اند که نظرات آنان در این قانون دیده نشده است و درخواست دارند به تولید نگاه ویژه ای شود.

وی همچنین در این جلسه گفت: کشور دچار کم آبی است لذا استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدایت و شکل گیری صنایع آب‌بر به جنوب کشور است.

معاون طرح و برنامه گفت: پتانسیل خوبی در بخش انرژی در جنوب کشور وجود دارد و ما سرمایه گذاران را به این بخش تشویق می‌کنیم .

زرندی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای ما، توازن در زنجیره تولید خصوصا صنایعی مثل فولاد است.

معاون طرح و برنامه تاکید کرد: صادرات مواد خام یک افتخار نیست و جلوی خام‌فروشی خواهیم ایستاد و باید ارزش افزوده مواد خام در کشور ایجاد گردد.

زرندی در خصوص صادرات غیرنفتی گفت: یکی از برنامه های که در سال جاری به صورت جدی دنبال می‌کنیم، توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.

وی گفت : در حال حاضر فقط ۲ درصد واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران است و ما می توانیم این عدد را افزایش دهیم .

معاون طرح و برنامه افزود: استان های هم مرزی همچون هرمزگان نقش مهمی در صادرات به کشورهای همسایه دارند.

وی گفت: موضوع ساخت داخل از اصلی ترین دغدغه های مسئولین کشور است و در این راستا همه وظیفه دارند این اتفاق بیفتد.

معاون طرح و برنامه گفت: شرایط کشور بگونه ای است که باید کالاهای که وارداتی است، توان ساخت آن را در کشور فراهم کنیم و نیازهای اصلی بخش صنعت و معدن را احصا نمودیم.

زرندی گفت: استان هرمزگان پتانسیل بالای در بخش معدن و صنایع معدنی دارد و باید توسعه و تکمیل آن برنامه ریزی کرده‌ایم