شریعتمداری: نهضت مهارت افزایی بازکننده بسیاری از گره هاست


به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در متن  توئیت محمد شریعتمداری آمده است: نشست صمیمانه امروز با تیم ملی مهارت ایران، اعزامی به مسابقات جهانی کازان روسیه، امید، نشاط و جسارت و روحیه بالایی که در آنها موج می زد و تلاشهای همه برای آمادگی، بسیار دلنشین و امیدآفرین بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این توئیت تاکید کرده است که برای قهرمانی سفیران مهارت افزایی کشورمان دعا کنیم.
 
 ایرنا