بانک مرکزی اعلام کرد؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۳ مرداد ۹۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۲۰ ارز کاهش یافت.
 
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۳ مرداد ۹۸
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۳ مرداد ۹۸