کار بزرگ رییس فدراسیون فوتبال برای تدوین سند هماهنگ رسانه‌ها

کار بزرگ رییس فدراسیون فوتبال برای تدوین سند هماهنگ رسانه‌ها

به گزارش ایلنا، نخستین روزهای سال 98 بود که مهدی تاج به عنوان نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و این موضوع سبب ساز اتفاقات مهمی در دوره زمانی کوتاه اخیر شد.

وی در بدو امر، موضوع کمک کنفدراسیون فوتبال آسیا به اماکن ورزشی شهرهای زلزله زده را محقق کرد.

در ادامه، رییس فدراسیون فوتبال چند کرسی مهم و در راس آن سبب ساز ریاست کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا به یک ایرانی(دکتر بیگلری)شد.

کمیته ای که می تواند آرا کمیته انضباطی را وتو کند و در واقع ریاست آن اتفاق مهمی برای حوزه مدیریت در فوتبال ایران محسوب می شود.

در ادامه، رییس فدراسیون فوتبال با هماهنگی با بخش مدیای کنفدراسیون فوتبال آسیا نخستین نشست بین المللی رسانه‌ها را برپا کرد که این موضوع اتفاق مهمی برای مقوله رسانه‌ها محسوب می‌شود.

در این نشست که قرار است با حضور مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران برگزار شود، موضوع سند هماهنگ پوشش رسانه ای مسابقات فوتبال در سطح بین الملل تدریس خواهد شد.