رشد ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۸۵ روز معاملاتیبه گزارش خبرنگار ایبِنا، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۹۰روز معاملاتی تعداد ۳۵۵میلیارد و ۴۳۹میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۱۱۵هزار و ۸۵۶میلیارد ریال در ۲۸میلیون و ۳۸۷هزار و ۶۱۰دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۴۷میلیارد و ۶۶۷میلیون سهم به ارزش ۵۷۹هزار و ۳۵۱میلیارد ریال در ۱۳میلیون و ۵۷۷هزار و ۲۰نوبت در بازار اول؛ ۱۰۲میلیارد و ۳۳۱میلیون سهم به ارزش ۴۳۵هزار و ۷۲۶میلیارد ریال در ۱۴میلیون و ۵۶۲هزار و ۶۴۹نوبت در بازار دوم؛ ۴۵میلیون و ۱۰۰هزار برگه به ارزش ۴۳هزار و ۳۳۸میلیارد ریال در ۹هزار و ۵۷۷نوبت در بازار بدهی، ۱۳۳میلیون و ۲۶هزار قرارداد به ارزش ۶۵۳میلیارد ریال در ۳۴هزار و ۷۰۲نوبت در بازار مشتقه و ۵میلیارد و ۲۶۳میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۵۶هزار و ۷۸۶میلیارد ریال در ۲۰۳هزار و ۶۶۲نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است تاکنون ۷۶هزار و ۵۰۴واحد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۵۲هزار و ۸۶۵واحد رسیده است.