سایپا ۱۱۱ به قیمت ۴۹ میلیون تومان رسید
ثبات قیمت محصولات سایپا

ثبات قیمت محصولات سایپا/ سایپا 111 به قیمت 49 میلیون تومان رسیدبه گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی، محصولات سایپا با ثبات در قیمت همراه بود.

 

 

 

ثبات قیمت محصولات سایپا/ سایپا ۱۱۱ به قیمت ۴۹ میلیون تومان رسید