رئیس صندوق رفاه دانشجویان:
ساخت خوابگاه جدید برای مهر۹۸

تاکنون ۸۵ خوابگاه مشمول طرح ارتقا شده‌اند/خوابگاه در سال تحصیلی جدید خواهیم ساختناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی اظهار کرد: تاکنون ۸۵ خوابگاه مشمول طرح ارتقا شده‌اند بنابراین به صورت مشترک با دانشگاه‌ها کار بازسازی شروع شده است؛ طرح تعمیر، تجهیز و ارتقای سرا‌های دانشجویی در سال ۹۸ مطابق سال‌های گذشته توسط صندوق رفاه دانشجویان اجرا می‌شود که دانشگاه‌ها باید بر اساس دستورالعمل این صندوق اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی از عملیات نوسازی و بازسازی دانشگاه‌ها در حال اجراست و بابت این نوسازی صندوق هزینه‌ای را به دانشگاه‌ها پرداخت کرده است؛  مرحله دوم واریزی پس از اتمام کار به دانشگاه‌ها واریز خواهد شد.

تعمیر و بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی در اولویت کار

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: موضوع تعمیر و بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی تنها به این ۸۵ خوابگاه محدود نمی‌شود و تعداد آن‌ افزایش خواهد یافت.

مطیعی درباره ساخت خوابگاه‌های جدید در سال تحصیلی جدید بیان کرد: در سال تحصیلی جدید قطعا تعدادی خوابگاه ساخته و تعداد زیادی از خوابگاه‌ها هم تعمیر خواهند؛  هر ساله تعمیر و تجهیز سرا‌های دانشجویی در سه ماه تابستان به منظور آماده سازی خوابگاه‌ها انجام می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه در مجموع ۴۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها برای ارتقای سرا‌های دانشجویی پرداخت خواهد شد، گفت: صندوق رفاه دانشجویان از تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها حمایت می‌کند و دانشگاه‌ها باید با استفاده از سهم بودجه خود نیز کار تعمیر، تجهیز و بازسازی خوابگاه‌ها را عملیاتی کنند.

انتهای پیام/