کاهش ۲۱ درصدی ارزش کل معاملات بورس

به گزارش ایبِنا، در پایان معاملات هفته اول مردادماه ۹۸، شاخص کل با ۰.۶ درصد افزایش به رقم ۲۵۴.۴۴۶ واحد رسید. بر اساس این گزارش، داد و ستدهای تالار شیشه ای در حالی هفته گذشته به پایان رسید که شاخص کل با ۱.۵۸۱ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به ۲۵۴.۴۴۶ واحد رسید.
تثبیت شاخص کل هم وزن
همچنین شاخص کل هم وزن با ۲.۰۷۱ واحد افزایش  بدون تغییر ماند و رقم ۶۲.۰۱۶ واحد را به نمایش گذاشت.
عملکرد بازار اول و بازار دوم
از سویی دیگر، شاخص بازار اول با ۳۴۳ واحد افزایش به ۱۸۶.۶۶۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۶.۸۱۲ واحد افزایش به ۵۰۹.۷۲۲ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول ۰.۲ و شاخص بازار دوم  هر دو با ۱.۴ درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
عقبگرد ارزش کل معاملات
افزون بر این، در ۵ روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۴۲.۴۶۳ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۲۱.۵ درصد کاهش یافت. اطلاعات منتشر شده در این دوره مالی نشان می دهد که تعداد ۱۰۳۹۹ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۱ میلیون و ۲۷۸ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳.۵ درصد و ۶.۱ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.
افت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
این درحالی است که  تعداد ۱۹۶ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲.۰۵۱ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
وضعیت بازار بدهی
از سویی دیگر، در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۵ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۴.۶۷۹ میلیارد ریال معامله شد.