فیلم : روایت روزنامه‌نگار شاخص عرب از تسلیم شدن آمریکا در برابر شجاعت ایرانیان
{$sepehr_media_1029783_600_300}