بانک مرکزی اعلام کرد؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در دوازدهم مرداد ۹۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۴ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش یافت.
 
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در دوازدهم مرداد ۹۸
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در دوازدهم مرداد ۹۸