اجرای طرح خوشرویی در مراکز درمانی تامین اجتماعی تداوم دارد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر جلال جهان نیا در کارگاه آموزشی طرح خوشرویی، اظهار داشت: از مجموعه درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی به جهت استقرار طرح خوشرویی که گامی در جهت ارتقای خدمت به بیمه شدگان، مراجعان و به ویژه بیماران است، تشکر می کنم.

وی گفت: هیچ آیین و دینی در جهان به اندازه اسلام برای شادی و شاد بودن ارزش قائل نیست. یکی از ویژگی های چهره نورانی پیامبر اعظم (ص) تبسم بوده است و شاد کردن یک انسان را باعث جلب رضای خدا می دانستند.

وی با ذکر احادیثی در این خصوص بیان داشت: طرح خوشرویی را که ریشه در فرهنگ و مذهبمان دارد با استفاده از تجربیات همکاران مدیریت درمان خراسان رضوی و حمایت همکارانمان با قوت در این استان عملیاتی خواهیم کرد.

دکتر حمید داستانی مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این کارگاه با بیان اینکه خوشرویی و مهربانی تاثیرات شگرفی بر نحوه ارتباطات در بین انسان ها دارد، گفت: دین اسلام بعنوان یک دین متعالی و کاملترین آیین آسمانی گشاده رویی را امری پسندیده می داند.
در ادامه مجید رسولی دبیر جشنواره خوشرویی به تبیین راهکارهای این طرح پرداخت و ابراز امیدواری کرد که با گسترش فرهنگ خوشرویی در تمامی مراکز درمانی شاهد ارتقای خدمات به بیمه شدگان و بیماران باشیم.