واگذاری یک میلیارد تومان سهم دولتی از ابتدای سال ۹۸

به گزارش ایبِنا، از ابتدای امسال تا پایان تیر در مدت چهارماه، ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس انجام شده و این در حالی است که این میزان واگذاری، به‌صورت ترجیحی بوده است.
همچنین ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده در چهارماه گذشته مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.
گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است.
این گزارش می افزاید: به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
همچنین نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۸۰ تا کنون نشان می‌دهد در این مدت ۱۴۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده که از این میزان ۹۰۹ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(معادل ۶۱ درصد) فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال(معادل ۲۱.۳ درصد) واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت(رددیون) و ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال(معادل ۱۷.۹درصد) انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
افزون بر این نگاهی به واگذاری‌ها به تفکیکی سال نیز بیان گر این مطلب است که در سال ۱۳۸۰ واگذاری ۲۰۱ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۱ واگذاری ۳۱۳۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۲ واگذاری ۱۰هزار و ۱۴۴میلیارد ریال، سال ۱۳۸۳ واگذاری ۷۰۹۳میلیارد ریال، سال ۱۳۸۴ واگذاری ۸۲۶ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۵ واگذاری ۳۶۷۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۶ واگذاری ۴۶ هزار و ۷۵میلیارد ریال، سال ۱۳۸۷ واگذاری ۳۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۸ واگذاری ۱۳۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۹ واگذاری ۶۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۰ واگذاری ۶۷ هزار و ۶۱۱میلیارد ریال، سال ۱۳۹۱ واگذاری ۹۰ هزار و ۵۷میلیارد ریال، سال ۱۳۹۲ واگذاری ۲۸۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ واگذاری ۴۹ هزار و ۴۱۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۴ واگذاری ۳۰ هزار و ۶۸میلیارد ریال، سال ۱۳۹۵ واگذاری ۳۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۶ واگذاری ۱۹ هزار و ۴۰۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۷واگذاری ۳۸ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.