جزئیات نشست غیرعلنی امروز مجلس

جزئیات نشست غیرعلنی امروز مجلس

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی و همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت برگزار شد، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و امیدواریم این تصمیمات خوب اجرایی شود.

وی افزود: در این جلسه بنا بر این شد تا وزارت جهاد کشاورزی در یک مدت زمانی 5 ساله به تقویت بخش‌های مختلف کشاورزی و تولید محصولات بپردازد تا در کالاهای استراتژیک به خودکفایی برسیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت، موضوع آمایش محصولات کشاورزی بود به این ترتیب که به خاطر نوسانات موجود در بازار در یک سال یک محصول کشاورزی بیش از حد کشت می‌شود و سال بعد کمتر کشت می‌شود، بنا شد تا وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو ماه برنامه خود برای آمایش محصولات کشاورزی را تهیه و ارائه کند. به این صورت که چه محصولی تا چه اندازه و در چه مناطقی کشت شود تا کشت محصولات از حالت افراط و تفریط خارج شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین در بحث افزایش قیمت مواد شیمیایی همچون کود اوره بنا شد تا مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه پیشنهادات خودشان را در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت در این حوزه ارائه کنند.

وی افزود: در باره خرید گندم نیز مباحث مختلفی مطرح شد که نظر مجلس بر این بود تا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کند، اما پیشنهاد وزارت کشاورزی این بود تا مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که کشاورزان گندمشان را به دولت بفروشند و جمع‌بندی هم بر این شد تا پیشنهاد وزارت کشاورزی در این باره اجرایی شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرد که ما 842 هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان داریم که 800 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان است که به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد که از این یارانه پنهان سهم بخش کشاورزی 5 درصد است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در این جلسه همچنین ضرورت اینکه دولت انحصار واردات برخی محصولات کشاورزی را بشکند مورد تاکید قرار گرفت و بنا بر این شد تا هر گونه نیازی که بخش کشاورزی دارد که این نیاز از محل واردات تامین می‌شود، واردات این محصولات را از انحصار برخی افراد خاص خارج کند و بنا شد تا دولت در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهد.