فراخوان ۱۴۶ پروژه مشارکتی در طرح اقدام ملی مسکن


به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن در سال رونق تولید و پیرو دستورات ریاست جمهوری در مورد تولید مسکن و مقارن با اعیاد بزرگ قربان و غدیر سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه هایی را در قالب مشارکت از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان محل پروژه در سراسر کشور با برگزاری فراخوان عمومی واگذار کند.
 همه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی (انبوه سازی یا پیمانکاری) استفاده می کنند یا سازندگان حرفه ای صلاحیت‌دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند می‌توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از روز سه‌شنبه  هشتم مرداد تا سه شنبه ۱۵ مرداد به دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استانها مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت کنند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۲۶ مرداد است و بعد از این زمان هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکت‌ها ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۷ مرداد است و محل دریافت اسناد و تحویل پاکت‌ها، دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها است.
 
منبع: ایرنا