با تشکیل پرونده در کمیسیون آموزش؛
مجلس بابت پذیرش «فریدون» در مقطع دکترا از دولت شکایت می‌کند

مجلس بابت پذیرش «فریدون» در مقطع دکترا از دولت شکایت می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری با تشکیل کمیته‌ای نحوه جذب و پذیرش حسین فریدون در مقطع دکتری را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار خواهد داد.

بر این اساس نمایندگان مجلس از دولت در مورد نحوه جذب و پذیرش حسین فریدون در مقطع دکتری به قوه قضائیه شکایت می‌کنند.

به گزارش مهر، طبق ماده ۲۳۴- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.