کاهش ۴۴ درصدی ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش ایبِنا، نگاهی به کارنامه فرابورس در چهارمین ماه بهار امسال نشان می‌دهد طی ۲۲ روز معاملاتی تعداد ۳۶ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ورقه بهادار در ۵ میلیون و ۶ هزار نوبت به ارزش ۱۸۰ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۲۵۵ درصدی حجم، افزایش ۲۱۶ درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۲۰۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته ۱۶۶۹ میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز ۸۲۲۷ میلیارد ریال بوده است. همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۲۹۷۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۳ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۸۹ درصدی حجم و ۲۹۷ درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۱۰۶ درصدی حجم و ۳۲۷ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با تیرماه سال ۹۷ است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۴۹میلیون اوراق بدهی به ارزش ۳۹هزار و ۱۹۲میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش ۲۹درصدی حجم و رشد ۱۵ درصدی ارزش معاملات این بازار در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
افزون بر این، بالغ بر ۷۵۴ میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال و یک میلیون و یک میلیون و ۷۰۰ هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۵۲ میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۲۱۲ درصدی حجم و رشد ۲۱۷ درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین کاهش ۱۴درصدی حجم و افت ۴۴ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با تیرماه پارسال دارد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات تیرماه امسال را از ارتفاع ۲۹۷۸واحد آغاز کرده بود با ثبت رشد ۱۰ درصدی در پایان این ماه به ارتفاع ۳۲۷۵ واحد رسید و افزایش ۴۵ درصدی را هم از ابتدای امسال به نام خود ثبت کرد.
ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای ماه گذشته ۳۱۸۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال بود در پایان این ماه با ثبت رشد ۷درصدی به عدد ۳۴۱۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب رشد خود از ابتدای سال را نیز به ۳۳ درصد ارتقاء داد.