جدیدترین آمار حضور زائران ایرانی در مکه مکرمه اعلام شد

جدیدترین آمار حضور زائران ایرانی در مکه مکرمه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی با اشاره به آمار ورود زائران به این شهر گفت: برخی از زائران که مدینه قبل محسوب می شوند، بعد از حضور در مدینه منوره و انجام عبادات و زیارت عازم مکه مکرمه شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اعزام زائران مدینه قبل به مکه مکرمه از روز شنبه ۲۲ تیرماه آغاز شده است و این اعزامها همچنان و با توجه به اقامت آنها در مدینه منوره، ادامه دارد.

رئیس ستاد حج و زیارت در مکه مکرمه تصریح کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۵۵۲ نفر از زائران مدینه قبل در قالب ۱۳۸ کاروان وارد مکه مکرمه شده اند و این اعزامها به ترتیب در حال انجام است.

به گفته وی، انتقال زائران مدینه بعد نیز از ایستگاههای پروازی کشورمان به فرودگاه جده از تاریخ دوشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده و همه روزه پروازها تا انتقال همه زائران مدینه بعد ادامه دارد.

رضایی عنوان کرد: تا کنون ۱۴ هزار و ۳۶۱ نفر از زائران مدینه بعد در قالب ۹۸ کاروان وارد سرزمین وحی شده اند؛ این افراد بعد از پیاده شدن در فرودگاه جده به جحفه عزیمت کرده و بعد از احرام بستن وارد شهر مکه مکرمه می شوند.

وی اظهار کرد: تاکنون ۳۳ هزار و ۹۱۳ نفر در قالب ۲۳۶ کاروان از زائران مدینه قبل و مدینه بعد وارد مکه مکرمه شده اند و در روزهای آتی بر حضور زائران در این شهر افزوده می شود.

رضایی شرایط زائران حاضر در مکه مکرمه را مطلوب دانست و شرایط عملیات و اجرای آن ابراز رضایت کرد.