سالاری:
الکترونیکی شدن انتخابات ۵۰ درصد تخلفات را کاهش می‌دهد

الکترونیکی شدن انتخابات 50 درصد از چالش‌ها و تخلفات را کم می‌کندبه گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود که در صد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران ایراد کرد، با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند رای‌گیری در انتخابات شورایاری‌ها گفت: رای‌گیری‌های سنتی دارای بسیاری از چالش‌ها و تخلفات بود که الکترونیکی کردن آن ۵۰ درصد از این آثار را کم می‌کند و از انحرافات و تخلفات آن می‌کاهد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طی روز‌های اخیر اخبار جدیدی در حوزه انتخابات شورا یاری‌ها منتشر شده، اظهار کرد: این اخبار فضا را جدی‌تر کرده و امیدواریم شاهد انتخاباتی پر شور باشیم.