مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران
سرمایه بورس تهران ۲۰۰۰ میلیارد ریالی می‌شود

سرمایه بورس تهران ۲۰۰۰ میلیارد ریالی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شنبه ۲۹تیر۹۸، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار شد و طی آن، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.
با توجه به برنامه ارایه شده، بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۳ درصد از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهد.
هدف بورس تهران از افزایش سرمایه رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مصوبه " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها " مورخ ۲۴ فروردین ۹۵ است. همچنین در این مجمع برخی مفاد اساسنامه اصلاح شد.