عضو هیات مدیره سازمان بورس مطرح کرد:
ارتقای سواد مالی هدف اصلی لیگ ستارگان بورس

به گزارش خبرنگار ایبِنا، حسن امیری در مراسم افتتاحیه سومین لیگ ستارگان بورس با بیان این که ۶۰ شرکت کننده داخلی و ۵ شرکت کننده خارجی در سومین لیگ ستارگان بورس مشارکت کرده اند، اظهارداشت: یکی از اشکالات ساختار مباحث آموزشی در کشور، کمبود فرهنگ و سواد مالی است، به همین منظور باید اقداماتی انجام شود که ارتقای سواد مالی در جامعه بیش از همیشه گسترش پیدا کند و بازار سرمایه با برگزاری لیگ ستارگان نقش مهمی را برای پیاده سازی این هدف بر عهده دارد.
اهداف برگزاری لیگ ستارگان
امیری اذعان تاکید کرد : اهدافی همانند گسترش مفاهیم نوین بازار سرمایه و حضور دانشجویان از رشته‌ها و دانشگاه‌ها در لیگ ستارگان، معرفی فرصت های شغلی در نهادهای بازار سرمایه، ارتباط صنعت با دانشگاه و گسترش آن، فرهنگ سهامداری و ارتقای آن در بین آحاد جامعه، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید، هم افزایی بین صنعت مالی و دانشگاه ها از جمله سیاست های اصلی سومین دوره از لیگ ستارگان بورس است.
گسترش آموزش همگانی
وی در ادامه افزود : باید مفاهیم اولیه در سطوح ابتدایی آموزش در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد تا آرام آرام با آموزش فرهنگ صحیح سرمایه گذاری در جامعه نهادینه شود.
ارتباط سازمان بورس با آموزش و پروش
امیری گفت : مجموعه اقداماتی در زمینه ارتباط سازمان بورس و اوراق بهادار با آموزش و پروش آغاز شده که قصد داریم این سواد مالی و فرهنگ سازی مالی را با انتشار مفاهیم پایه ای بازار سرمایه در مدارس عملیاتی کنیم و در سویی دیگر این انتظار وجود دارد که در سطح دانشگاه‌ها نگاه به سواد مالی و آشنایی با بازار سرمایه در همه  سطوح و رشته‌ها باشد و فقط اختصاص به رشته های مالی نداشته باشد.
تصمیم سازی های بنیادی
عضو هیات مدیره سازمان بورس افزود: این یک اصل است که اگر دانشجویان با سواد مالی آشنایی همه جانبه داشته باشند، در آینده که به عنوان مدیران مملکت مسولیت های مهمی را برعهده می گیرند می‌توانند در تصمیمات اجرایی حمایت های صحیح‌تری از بازار سرمایه داشته باشند.
نقش شفافیت
وی با بیان این که در بازار سرمایه شفافیت و اطلاع رسانی بسیار مهم است اظهار داشت: دانشجویان در لیگ ستارگان می توانند سواد مالی خود را ارتقا دهند تا در نهایت علاوه بر کسب بازده به صورت تخصصی با سواد مالی و سرمایه گذاری آشنا شوند.