مدیرعامل‌پست‌بانک‌ایران:
متناسب با مأموریت‌های جدید بانک، محصولات جدید خلق می‌کنیم

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پست‌بانک‌ایران، وی با اشاره به لزوم تقویت عوامل مؤثر برکاهش نرخ تجهیزمنابع تأکید کرد: باید برنامه‌های مناسبی برای حوزه اعتباری در دوبخش مولد و غیرمولد و همچینن وصول مطالبات تهیه و عملیاتی گردد تا بتوانیم در امر اشتغال‌زائی و رونق تولید کشور بیش‌ازپیش اثرگذار باشیم.
شیری آموزش مستمر کارکنان را بسیارمهم برشمرد و افزود: هزینه‌‌کردن در این زمینه نوعی سرمایه‌گذاری است. درواقع همه واحدها باید نیازهای آموزشی تخصصی و کاربردی خودشان را در راستای سند تحول بانک احصاء کرده و با همکاری حوزه آموزش نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه ضمن تأکید بر رفع مشکل کسری نیروی انسانی واحدهای اجرائی گفت: بایستی روند اخذ مجوزهای لازم برای جذب نیرو هرچه سریعتر انجام شود تا واحدهای اجرائی به‌خوبی تقویت ‌شوند.
وی حوزه‌ اعتباری بانک را بسیارمحوری و حیاتی دانست و تصریح کرد: بایستی با نظارت و کنترل بیشتر، برنامه تخصیصی را درراستای مأموریت‌های محوری بانک هدایت نمائیم.
شیری تأکید کرد: خدمت قرض‌الحسنه، ابزار مهمی برای تجهیزمنابع بانک و کمک به نیازمندان به ویژه جوانان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده از این ابزار استفاده کرده و علاوه بر رفع احتیاجات ضروری هموطنان به ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه نیز کمک کنیم.
وی خدمات ضمانت‌نامه را نیز ابزار مناسبی برای درآمدزائی، جذب‌ منابع و جذب مشتری دانست و افزود: شناسائی مشتریان خوشه‌ای، ابزار مناسبی است که هرمشتری چندین مشتری را با خود به بانک می‌آورد و همه شعب باید از این ابزار به خوبی استفاده کنند.
شیری درپایان تأکید کرد: گزارش‌ عملکرد بانک در تمامی حوزه‌ها باید کارشناسی شده، دقیق، کاربردی و به صورت دوره‌ای و مقایسه‌ای تهیه و ارائه شود. درواقع گزارش‌های تهیه شده به ویژه در حوزه اعتباری، سند بانک است و باید قابل تجزیه‌وتحلیل و دفاع باشد.
همچینن در این جلسه مهندس فلاح عضو هیات مدیره، ابوطالب فلاحی مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات و رؤسای ادارات کل و کارشناس این امور حضور داشتند که گزارش‌های لازم را ارائه کردند.