همتی تشریح کرد: عملکرد سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی


به گزارش ایبِنا رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی توسعه بانکداری نوین و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانکی و نظام‌های پرداخت است.
آمارهای سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد:
۱ـ در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنش‌های بین بانکی بیش از  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
۲ـ مجموع تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش و جمع رقم تراکنش‌های آنها بیش از ۶۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
٣ـ خدمت پایا: ۱٫۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال.
۴ـ خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۵ـ خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹۸۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۶ـ خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.
یادداشت رییس کل درباره آمارهای سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی