در شورای شهر تهران انجام شد؛
تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در جلسه صبح امروز شورای شهر تهران بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

در ابتدا محسن هاشمی رئیس شورای شهر درباره روند تهیه این لایحه و اصلاحاتی که توسط وزارت کشور بر آن اعمال شده است توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس توضیحات هاشمی آبان ماه سال گذشته لایحه ای از شهرداری تهران به شورا برای تدوین اساسنامه سازمان های تیپ به شورا ارسال شد که اواسط بهمن ماه سال گذشته تصویب شد.

تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران

بعد از تصویب این اساسنامه به وزارت کشور و مراجع ذیصلاح ارسال شد که در نهایت سازمان شهرداری و دهیاری ها در مهلت مقرر اساسنامه را بررسی و اصلاحاتی را اعمال کردند.

وی با بین اینکه برخی از اظهار نظرهای وزارت کشور درباره اصلاحیه اساسنامه سازمان های شهرداری تهران درست بود و در نهایت با ۲۳ مورد تغییر این اصلاحیه برای من مجدد ارسال شد و گویا یک نامه نیز به شهردار تهران ارسال شده است.

در نهایت اساسنامه مذکور با ۲۸ مورد تغییر مجدد قرار است در صحن مطرح شود و در این جلسه می خواهیم درباره این تغییرات رای گیری کنیم پس از ارائه این مطلب سیدحسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا و رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورا مواردی را مطرح کرد.

وی خطاب به آقای هاشمی گفت: این مساله در ابتدا به صورت طرح توسط کمیته تشکیلات تهیه و پس از تصویب شهرداری را ملزم به ارائه لایحه کردیم. در مورد نقطه نظر بعدی شما یعنی اینکه با شهردار هماهنگی صورت نگرفته است باید بگویم ما جلسات مفصلی با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری داشتیم و کاملاً اصلاحاتی که برای اساسنامه انجام شده است با همکاری شهرداری و شورا است.

محسن هاشمی در پاسخ به رسولی گفت: پس من در جریان نبودم و به عبارتی من دور خوردم. پس از این مساله رسولی به صورت مفصل درباره اساسنامه و اصلاحات آن برای اعضا توضیحاتی را مطرح کرد که بنا به توضیحات ارائه شده در ۲۸ مورد در نهایت اصلاحیه اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری تهران در ۲۸ مورد به رای گذاشته شد که با ۱۶ رای تصویب شد. پس از تصویب کلیات پیشنهادات از سوی اعضا مطرح شد.

محمدعلیخانی پیشنهادی برای ماده ۱۳ اصلاح اساسنامه سازمان ها داد که بر اساس آن مدیرعامل حتماً باید سه سال تجربه برای عضویت داشته باشد که این پیشنهاد با ۶ موافق و ۱۱ مخالف به تصویب نرسید.

نظری در راستای مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد برخلاف موضوع جوانگرایی است و اگر می خواهیم جوانان در عرصه مدیریت باشند نباید چنین تصمیمی بگیریم، یک سال یا سه سال شاخص مناسبی برای توانمند دانستن و ندانستن یک مدیر نیست و باید شاخص دیگری را ملاک قرار دهیم.

پیشنهاد دیگری که مطرح شد پیشنهاد مسجدجامعی در رابطه با بند ۱۲ یعنی ترکیب هیات مدیره سازمان بود که به خواسته مسجدجامعی باید یک نفر از اعضای هیات مدیره سازمان رابطه استخدامی با شهرداری داشته باشد که این پیشنهاد با ۱۱ موافق و ۷ مخالف به تصویب رسید.

مسجدجامعی درباره پیشنهاد خود گفت: این پیشنهاد برای این است که حتماً از تجربه افرادی که در سازمان حضور دارند استفاده شود.

اما نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: فارغ از موضوع جوانگرایی این کار درستی نیست و باید این امکان وجود داشته باشد از افراد توانمند بهره گیری شود، اینگونه نیست تنها شناخت از مجموعه بای یک مدیر کافی باشد.

اما محمد سالاری در موافقت با این پیشنهاد گفت: ۵ نفر در هیات مدیره سازمان وجود دارد. ما باید از تجربه پیشینیان استفاده کنیم و این مساله دارای اهمیت است که یک نفر از اعضای هیات مدیره رابطه استخدامی با شهرداری داشته باشد.

سیدحسن رسولی نیز در واکنش به این اظهارات گفت: دوگانه سازی کارکنان شهرداری را لحاظ نکنید، بگذارید دست شهردار برای انتخاب اعضای هیات مدیره باز باشد تا از حالت حیاط خلوتی سازمان ها دور شود. نظر آقای مجسدجامعی در متن ماده ۱۳ سازمان لحاظ شده است.

اما پیشنهاد بعدی توسط مجید فراهانی در مورد ماده ۱۸ اساسنامه بود.

او از اینکه شورای شهر تهران در انتخاب حسابرس به صورت مشخص نامش قید نشده است اعتراض داشت و تاکید داشت: در ماده ۱۸ واژه شورای شهر برای انتخاب حسابرس درج شود که البته پیشنهاد او با ۱۲ مخالف و سه موافق به تصویب نرسید.

سیدحسن رسولی در توضیح متن مطرح شده در صحن درباره ماده ۱۸ اساسنامه گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون نیز مطرح شد، آنچه ما در ماده ۱۸ اساسنامه به آن استناد کرده ایم رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت است طبق این ماده وظایف شورای سازمان را تکلیف کرده ایم که تداخل قانونی نداشته باشد. شورای اسلامی شهر تهران وظیفه مقررات گذاری دارد نه قانون گذاری. تلاش ما از ماده ۱۸ انضباط قانونی است معتقدم اعضای شورا نظر کمیسیون را ملاک تصمیم گیری خود قرار دهند.

از دیگر مواردی که در جلسه امروز برای اساسنامه مطرح شد الحاق تبصره ای برای برخی از سازمان های شهرداری تهران که ذیل ماده ۸۴ قانون شهرداری ها نیستند، بود.

پیشنهاد دهنده این تبصره الحاقی زهرا نژادبهرام و محمد سالاری بودند که این پیشنهاد الحاق با ۱۴ موافق و ۳ مخالف تصویب شد.

در این پیشنهاد نسبت به دو سازمان نوسازی و مدیریت بحران که ذیل ماده ۸۴ قانون شهرداری ها نیستند تعیین تکلیف شد.

سیدحسن رسولی در مورد پیشنهاد مطرح شده گفت: این دو سازمان از جمله سازمان هایی هستند که قانون مصوب دارند و آنچه در قانون برای آنها ملاک شده است باید مورد تصمیم گیری باشد زیرا این دو سازمان قانون بالادستی دارند و برای آن تعیین تکلیف شده است و ما نسبت به آن ورود نخواهیم کرد و نیازی به آمدن این تبصره الحاقی نیست.

و آخرین پیشنهاد، پیشنهاد شهربانو امانی برای تبصره ماده ۹ اساسنامه بود که در این پیشنهاد مهلت قانونی تهیه آیین نامه های موضوع بند ج وظایف و اختیارات شورای سازمان از سه ماه به شش ماه افزایش یافت که این پیشنهاد نیز با ۱۵ موافق به تصویب رسید.

در پایان در پیشنهادی مقرر شد شهرداری تهران دو ماه پس از ابلاغ این لایحه شرح وظایف و ماموریت های سازمان های شهرداری را تهیه و برای تصویب به شورای شهر ابلاغ کند که این پیشنهاد نیز با ۱۳ موافق و ۲ مخالف به تصویب رسید.