تصاویر: دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019
در اینجا تصاویری از این عکس‌های نامزده شده در این دوره از مسابقات را مشاهده می‌کنید.
«در آغوش کوه‌ها، قلب جهان» از مجید قهرودی 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
 
«بندر شرفخانه و دریاچه ارومیه» از مسعود قدیری 
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
ییفان بای از چین «کهکشان راه شیری آلبانی»
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
نیکلای بروگر از آلمان
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
آلن فریدمن از آمریکا
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
الکساندر استپاننکو از روسیه
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
برنارد میلر، مارتین پگو از آمریکا

دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
استیون مهر از استرالیا
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
پیتر بابیک از استرالیا 
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
 
یی‌مینگ‌لی از چین
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر
نیکلای بروگر از آلمان
 
دو ایرانی نامزد بهترین عکس نجومی سال 2019+ تصاویر