عملکرد سازمانها بایستی در رضایتمندی مخاطبین متبلور شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه سال 98 سال تحول در نحوه ارائه خدمات و استفاده از فناوری های نوین است، اذعان داشت: در حال حاضر بخش مهمی از خدمات حوزه مشتریان به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در دسترس مخاطبین است که این امر ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مخاطبین، موجبات ارتقای کیفی خدمات در واحدهای اجرایی را فراهم آورده است.
جعفر سمساری با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی علیرغم شرایط اقتصادی کشور توانسته است به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند، تصریح کرد: اهتمام و تلاش مسئولین استانی در گام اول، بر حفظ سطح اشتغال و در ادامه رونق تولید و اشتغالزایی استوار است و در این راستا سازمان تأمین اجتماعی نیز ضمن برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی با نهادها و تشکلهای کارفرمایی نسبت به اعطای مشوقهای بیمه و تسهیل و روانسازی امور کارفرمایان در جهت پردداخت حق بیمه و دیون خود اقدام می نماید.
حیدر فتح زاده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه خروجی تمامی اقدامات و عملکرد کارکنان بایستی در رضایتمندی مخاطبین متبلور شود، خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت در دستگاههای اجرایی، شناخت نقاط ضعف و قوت دستگاهها در خدمت رسانی دقیق، شفاف و به هنگام به ذینفعان است و انتظار می رود، دستگاههای اجرایی با پایش دقیق فرآیندها و تصحیح آنها نسبت به جلب اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مخاطبین گام بردارند.
در این نشست دبیران کارگروه های ساختار و فناوری های مدیریت، خدمات غیرحضوری و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، عملکرد و برنامه های در دست اقدام اداره کل و شعب تابعه در طی سال جاری را ارائه نمودند.