فراخوان نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

به گزارش ایسنا، این مرکز برحسب نیازهای موجود و به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص، اقدام به جذب نیروی امریه در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در ادارات فناوری اطلاعات، تحلیل دادگان و علم سنجی، توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی و روابط‌عمومی کرده است.

فراخوان نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به آدرس https://sid.ir/22 ضمن مطالعه متن فراخوان، نسبت به ثبت نام درخواست خود از طریق فرم مربوطه اقدام کنند.

انتهای پیام