واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران پخش تصاویری از پرچم ایران در حدفاصل بزرگراه حکیم تا تقاطع یادگار امام (ره) بدون نام الله در صدر اخبار امروز فضای مجازی قرار گرفت، به طوری که موجب واکنش بسیاری از افراد شد.

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

علی طهماسبی روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این باره گفت: این تصاویر مربوط به روز گذشته است که وزش باد موجب ایجاد پارگی در قسمت مرکزی پرچم نصب شده ایران در بزرگراه حکیم تقاطع یادگار امام شده بود.

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ تهران افزود: شکل پارگی پرچم، جهت وزش باد و زاویه عکس به طوری به مخاطب القا می‌کند که انگار آرم الله پرچم نصب شده بریده شده است، در حالی که اینگونه نیست و پرچم دچار پارگی شده و زاویه عکس این حس را به مخاطب القاء کرده است.

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

طهماسبی ادامه داد: این اتفاق مربوط به غروب دیروز است که همکاران ما همان دیشب پس از اطلاع از این اتفاق نسبت به تعویض پرچم اقدام کرد.

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)

واکنش شهرداری به بریده شدن کلمه الله از پرچم ایران در بزرگراه یادگار امام(ره)